سیستم تهویه و اتوماسیون تمام اتوماتیک

سیستم اتوماسیون استفاده شده در سالن های پرورش، این امکان را برای مشتری فراهم می آورد تا با برنامه ریزی و تنظیمات ابتدایی، کنترل بخش هایی نظیر تهویه، خوراک رسانی، آب رسانی، جمع آوری کود، جمع آوری تخم مرغ را به بهترین شکل ممکن از راه دور و از طریق شبکه جهانی اینترنت بدون حضور در محل پروژه اعمال مدیریت و همچنین کنترل نماید.

همچنین سیستم های هشدار و اعلان به صورت اتوماتیک به روی تلفن همراه و پنل مدیریتی قابل مشاهده خواهد بود تا در صورت وقوع حادثه کمترین خسارت را در بر داشته باشد.